Versija neįgaliesiems Puslapio struktūra  

MOKYMO PROGRAMOS 2020 METAMS

PRIĖMIMAS

Siūlomos mokymo programos gali keistis, sekite pakeitimus čia ir LAMA BPO informacinėje sistemoje. 
Paspaudus šią nuorodą rasite pageidaujamos modulinės profesinio mokymo programos aprašymą.

 

PROFESINIO MOKYMO PROGRAMOS
2020 m. 

 

 Po 10 kl.
(su profesija įgyjamas
vidurinis išsilavinimas)

 

Po 10 kl.
(įgyjama tik profesija) 

 

Po 12
klasių

 Tęstinis mokymas
(asmenims įgijusiems vidurinį ir turintiems kvalifikaciją)

Tęstinis mokymas
(asmenims su ne mažesniu kaip pagrindiniu išsilavinimu ir turintiems kvalifikaciją
Specialiųjų ugdymosi poreikių asmenims
(su ne mažesniu kaip pradiniu išsilavinimu)
Auklės     P43........   90 kreditų T43.........   70 kreditų    
Dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojo           M22021402
170 kreditų
Floristo M43021401
90 kreditų
  M44021402
90 kreditų
T43021402
70 kreditų
  M22021401
170 kreditų
Fotografo M43021101
110 kreditų
  M44021101
110 kreditų
T43021101
90 kreditų
   
Grimuotojo (nauja!)     P43021501   45 kreditai T43021501   35 kreditai    
Ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjo (nauja!)     P43......
60 kreditų
T43.......
50 kreditų
   
Interjero apipavidalintojo P42......
90 kreditų
  P43........
90 kreditų
T43 ..........
70 kreditų
   
Kirpėjo P42101201
90 kreditų
P32101202 45 kreditai P43101202
90 kreditų
T43101203
70 kreditų
T32101202
35 kreditai
 
Kosmetiko     P43101201
110 kreditų
T43101202
90 kreditų
   
Masažuotojo     P43091501
110 kreditų
T43091501
90 kreditų
   
Paramediko (nauja!)     P43091401
110 kreditų
T43091401
90 kreditų
   
Vizualinės rekla-mos gamintojo P42.......
90 kreditų
  P43........
90 kreditų
T43........
70 kreditų
   
Renginių ir poilsio paslaugų organi-zatoriaus (nauja!)     P43......
90 kreditų
T43.......
70 kreditų
   
Socialinio dar-buotojo padėjėjo     M44092001
110 kreditų
T43092001
90 kreditų
   
Siuvėjo M43072301
110 kreditų
  M44072301
110 kreditų
T43072301
90 kreditų
   
Slaugytojo padėjėjo     M44091301
60 kreditų
T43091301
50 kreditų
   
Sukirpėjo-konstruktoriaus       *T43072302
50 kreditų
   
Vizažisto   P32101201
45 kreditai
    T32101201
35 kreditai
 

 

*Reikia turėti LTKS III-IV lygio siuvėjo ar lygiavertę kvalifikaciją arba neformaliuoju ir (arba) savaiminiu būdu įgytas siuvėjo kvalifikaciją sudarančias kompetencijas.
Programų trukmė: 35 kreditai=3,5 mėn.; 45 kr.=6 mėn.; 50 kr.= 6 mėn.; 60 kr=7 mėn.; 70 kr.=8 mėn.; 90 kr.=10 mėn.; 110 kr.= 2 m.;
170 kr.=3 m.

________________________

Vienų, pusantrų, dvejų mokymosi metų trukmės profesinio mokymo programos asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą. 
Priimami asmenys, turintys bendrąjį vidurinį išsilavinimą (baigę 12 klasių). Sėkmingai baigusiems Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centrą išduodamas profesinio mokymo diplomas.

Vidurinio ugdymo programos įgyvendinimas kartu su profesinio mokymo programa, mokymosi trukmė - treji metai.
Priimami asmenys, turintys pagrindinį išsilavinimą (baigę 10 klasių). Sėkmingai baigusiems išduodamas brandos atestatas ir profesinio mokymo diplomas.

Trejų mokymosi metų trukmės profesinio mokymo programos specialiųjų ugdymosi poreikių asmenims, turintiems ne mažesnį kaip pradinį išsilavinimą.
Priimami specialiųjų ugdymosi poreikių asmenys, kurie mokėsi specialiosiose, pagrindinėse, vidurinėse mokyklose pagal individualizuotas ar adaptuotas ugdymo programas. Sėkmingai baigusiems bus išduodamas profesinio mokymo diplomas.

31 sav./72 kreditų, 39 sav./92 kreditų trukmės tęstinio profesinio mokymo programos asmenims, įgijusiems vidurinį išsilavinimą ir turintiems kvalifikaciją.
Priimami asmenys, turintys bendrąjį vidurinį išsilavinimą (baigę 12 klasių) ir kvalifikaciją. Sėkmingai baigusiems išduodamas profesinio mokymo diplomas.

 atvira informavimo konsultavimo orientavimo sistema