Versija neįgaliesiems Puslapio struktūra  

4.1.2. Centro vizija, misija, uždaviniai ir tikslai

VIZIJA

Modernus aptarnavimo paslaugų sektorinis praktinio mokymo centras.

MISIJA

Ruošti aukštos kvalifikacijos paslaugų sferos specialistus, suteikti jiems kokybišką profesinį bei vidurinį išsilavinimą.
Puoselėti mokinių kūrybinius gebėjimus.
Ugdyti atsakingą, sąmoningą, pilietišką, iniciatyvią, verslią asmenybę.

FILOSOFIJA

Neužtenka žinoti, reikia panaudoti žinias; neužtenka norėti, reikia veikti. J. V. Getė

MOTO

Žmogui, kuris žino kur eiti, pasaulis duoda kelią.

2015 METŲ CENTRO VEIKLOS PROGRAMOS RENGIMO IR VYKDYMO DARBO GRUPĖS

 

 PIRMAS PRIORITETAS

Centro vizijos tapimas realybe:svarbiausių centro veiklų įgyvendinimas

 Vadovė S.Pranculienė

Nariai:

1. S.Kutienė
2. E.Jovaišaitė,
3. I.Kurnevič,
4. R.Trapenskaitė

 ANTRAS PRIORITETAS

Centro profesinio ir vidurinio ugdymo mokytojų iššūkiai užtikrinant kokybę

 

1. V.Griziūnienė
2. J.Butrimaitė
3. K.Uginčienė
4. E.Dūdienė
5. J.Čekanavičienė
6. R.Matulevičienė
7. R.Trapenskaitė
8. R.Varnienė

 TREČIAS PRIORITETAS

Centro bendruomenės kompetencijų plėtotė, naujų įgyvendinimas

 Vadovė K.Čemeškaitė

Nariai:

1. K.Uginčienė
2. A.Lenkaitienė
3. L.Menčinskaitė

 KETVIRTAS PRIORITETAS

Centro projektinė veikla- neatsiejama ugdymo proceso dalis

 Vadovė R.Damkauskienė

Nariai:

1. S.Kutienė
2. D. Gudienė

 PENKTAS PRIORITETAS

Karjeros planavimo gebėjimų ugdymas

 Vadovė G.Baranskienė

Nariai:

1. R.Žilionytė-Plechanova
2. Talačkienė
3. L.Veličkienė

 atvira informavimo konsultavimo orientavimo sistema