Versija neįgaliesiems Puslapio struktūra  

Mokinių tarybos komandos įgūdžių stiprinimas

2018 m. vasario 1 d. Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centro Mokinių taryba stiprino komandinius įgūdžius.

Mokinių taryba - mokinių savivalda, atstovaujanti Centro mokinių interesus, ginanti mokinių teises, bendradarbiaujanti su Centro administracija ir teikianti siūlymus ugdymo proceso tobulinimo, prevencinės veiklos klausimais bei organizuojanti įvairias akcijas. Savivaldos darbui reikalinga draugiška ir darni komanda, kuri sugebėtų atlikti įvairias užduotis, įveikti iškylančias kliūtis bei siekti bendro „užsidegimo“ tikslo.

Tikslas – atskleisti asmenines savybes, įvertinti mokinių tarybos bendradarbiavimą ir išmokti veikti komandoje.

Susitikimo metu mokiniai  konstravo bokštą. Komandoje išsiskyrė Sandros vadovavimo įgūdžiai, ji ėmėsi iniciatyvos ir visą komandą įjungė į darbą. Vėliau žaisdami „Grįžtamojo ryšio“ žaidimą, išsiaiškino, ar gerai pažįsta save ir kitus žaidėjus (įvardijo stiprybes ir silpnybes).

Mokinių tarybos nariai padarė išvadas, kad vieni tinka vadovauti, kitiems geriau sekasi būti vykdytojais.

 „Judėti iš vien yra pradžia. Išlikti kartu yra progresas. Dirbti kartu yra sėkmė.“

Henris Fordas

Mokinių tarybos sekretorė Evelina Adulčikaitė

 atvira informavimo konsultavimo orientavimo sistema