Versija neįgaliesiems Puslapio struktūra  

CIVILINĖS SAUGOS FUNKCINĖS PRATYBOS

VILNIAUS PASLAUGŲ VERSLO DARBUOTOJŲ PROFESINIO RENGIMO CENTRO DARBUOTOJŲ VEIKSMAI KILUS GAISRUI

2018 m. gegužės 8 d.  (9 val.) Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centre vyko civilinės saugos funkcinės pratybos – darbuotojų veiksmai kilus gaisrui.

Šiomis pratybomis siekėme patikrinti ir tobulinti pasirengimą reaguoti į kilusį ekstremalųjį įvykį. Gaisro židinys buvo centro bibliotekoje, apie  kurį pranešė bibliotekos darbuotoja centro administracijai.

Direktorės pavaduotoja ugdymui, laikinai einanti direktorės pareigas, Sigita Kutienė kartu su darbų ir civilinės saugos inžiniere sukvietė centro administracijos darbuotojus ir įpareigojo juos perduoti informaciją visiems centro darbuotojams, mokiniams ir lankytojams apie kilusį gaisrą centro bibliotekoje ir vykdyti bendruomenės narių evakavimą. Už evakavimą buvo atsakingi:

I aukšto žmonių evakuaciją – Gintarė Naprienė.

II aukšto žmonių evakuaciją – Erika Dūdienė.

III aukšto žmonių evakuaciją – Rita Matulevičienė.

IV aukšto žmonių evakuaciją – Valerija Griziūnienė.

Centro mokiniai, darbuotojai operatyviai bei sėkmingai evakavosi per atsarginius evakuacinius išėjimus ir susirinko centro vidiniame kiemelyje. Pratybose dalyvavo pedagogai, mokiniai, administracijos ir techninio personalo darbuotojai. Evakuacijos metu paaiškėjo, kad įstaigos bendruomenės nariai yra susipažinę su evakuacijos planu, žino, kaip elgtis išgirdus pavojaus signalą, kokia kryptimi evakuoti mokinius ir darbuotojus.

 atvira informavimo konsultavimo orientavimo sistema